Welkom bij VONA


Vlaamse Ondernemers in Archeologie


VONA is opgericht in het voorjaar van 2008 om de gemeenschappelijke problemen en belangen van de archeologische ondernemers in archeologie te behartigen.

Onze vereniging heeft de volgende vier punten als doelstelling in haar statuten geschreven:

- Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Vlaamse ondernemers in archeologie, in de ruimste zin, zonder gebonden te zijn aan enige staatkundige partij, kerkelijke inrichting of belangengemeenschap.

- Uitgaande van de zorg voor het archeologisch erfgoed, en met de kwaliteit van het archeologisch onderzoek en de maatschappelijke rol van archeologie vooropgesteld, opkomen voor gemeenschappelijke belangen van de Vlaamse ondernemers in archeologie.

- De groep van de Vlaamse ondernemers in archeologie te vertegenwoordigen en gesprekspartner te zijn van diverse overheden, instanties, bedrijven en personen welke tot doel hebben de werking van de Vlaamse archeologie in al zijn aspecten te ondersteunen, te beheren, te bevorderen of te wijzigen.

- Het bekendmaken en promoten van archeologisch onderzoek in het algemeen, en archeologie door bedrijven meer specifiek.

VONA wil in de toekomst zo veel mogelijk bedrijven vertegenwoordigen die zich met alle takken van archeologie bezighouden, van Advisering tot en met Zoölogisch onderzoek. Op dit moment zijn 9 Belgische archeologische bedrijven, de stichtende leden van de vzw, aangesloten bij VONA. Indien U ook interesse hebt om lid te worden kan U onder het label 'lid worden' contact met ons opnemen.

VONA wil in 2010 graag verder werk maken van gemeenschappelijke standpunten van de leden van de vereniging met betrekking tot het huidige archeologische beleid, en een constructieve gesprekspartner worden in het archeologisch bestel.

De betrokkenheid en bevlogenheid van de huidige archeologische ondernemers zijn groot. Om deze eigenschappen voor de toekomst te behouden streven wij naar een gezonde private archeologische sector en een zo open en evenwichtig mogelijke marktwerking voor de archeologie.

Caroline, Natasja en Nele
Bestuur VONA

 

 

  

 
 

© Copyright 2008 VONA - Webdesign by CorpaTech